Wanneer er sprake is van Alzheimer, vasculaire dementie of een andere vorm van dementie kan het voor u als mantelzorger fijn zijn de zorg af en toe even uit handen te kunnen geven.

De activiteiten die we doen, bij u thuis of bij mij, zijn gericht op de belevingswereld van de dementerende en niveau van functioneren. Ik kijk vanuit mogelijkheden, het werken aan comfort en kwaliteit van leven en vooral het realiseren van verantwoorde en prettige zorg. Ik werk graag samen met de dementerende en – waar het kan – met de mantelzorger.