Ik kom graag bij u langs om samen uw zorgvraag door te nemen. We kijken dan naar de mogelijkheden om de zorg te organiseren. Op een manier die u als prettig ervaart en die veilig en verantwoord is. Er wordt gewerkt vanuit een zorgplan met doelen die we samen opstellen. Deze wordt regelmatig geëvalueerd.

De zorg die ik bied aan cliënten heeft betrekking op lichamelijk welzijn, psychisch welzijn, sociale – en maatschappelijke participatie en aandacht voor woon-en leefomgeving.
Kijken vanuit interesses, belevingswereld en dat als uitgangspunt nemen om zorg op maat neer te zetten.