Maatzorg Friesland

Voor:

  • verpleging/ verzorging: wassen/aankleden, medicatie toedienen, wondbehandeling, advies, instructie, voorlichting, bevorderen van zelfredzaamheid coördinatie van zorg, contacten met instanties, zorg in de laatste levensfase
  • begeleiding bij dementie zinvolle dagbesteding, leren omgaan met zorg aan dementerende
  • begeleiding bij autismespectrumstoornissen: leren omgaan met ASS, hulp bij “leren leren”
  • activiteiten voor mantelzorgers

Kleinschalig, aandacht voor eigen regie, eigen kracht.

Zorg op maat.